การอนุรักษ์งานจิตรกรรมฝาผนังในเชิงโบราณคดีสันนิษฐาน
เพื่อให้ได้ความสมบูรณ์แบบในอดีตกลับคืนมา
 

เซรามิกสำหรับงานคัดลอกจำลองภาพจิตรกรรมฝาผนัง 

อีกเทคนิคทางเลือกเพื่อการสืบสานรักษามรดกศิลป์ของไทย

AyuthayaF12.jpg