top of page

Universal Museum Touch : งานศิลปะที่จับต้องได้บนแผ่นเซรามิกขนาดใหญ่

ศิลปะที่จับต้องได้ด้วยมือสัมผัส โดยไม่จำกัดแต่ผู้ที่มองเห็น แต่ยังเปิดกว้างให้กับผู้มีปัญหาทางสายตาสามารถจับต้องและสัมผัสงานศิลปะได้โดยไร้ขอบเขต
 

งานนิทรรศการ “Transcendental Techniques Reincarneted : the Art of Otsuka Ohmi Ceramics” ที่จัดขึ้น ณ พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเกียวโต (The Cultural Museum of Kyoto) ระหว่างวันที่ 19 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2566  ที่ผ่านมา เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี ของบริษัท โอทสึกะ โอมิ เซรามิก จำกัด (Otsuka Ohmi Ceramic Co., Ltd.) ทางบริษัทฯ ได้จัดแสดงชิ้นงานศิลปะที่คัดลอกบนแผ่นเซรามิกขนาดใหญ่ หลากหลายรูปทรง และได้จัดกิจกรรมเวิร์คช็อปขึ้น โดยเชิญศาสตราจารย์โคจิโร่ ฮิโรเสะ (Professor Kojiro Hirose) ผู้พิการทางสายตาที่ได้รับปริญญาเอกสาขาวรรณกรรมจากมหาวิทยาลัยเกียวโต และมีงานวิจัยค้นคว้าเรื่องประวัติศาสตร์ศาสนาในประเทศญี่ปุ่นและวัฒนธรรมที่จับต้องได้ ศาสตราจารย์ฮิโรเสะ มีแนวคิดในเรื่อง “Universal Museum” ที่อยากให้คนทุกคนสามารถเข้าถึงงานศิลปะในพิพิธภัณฑ์ได้  จึงมีการจัดงานนิทรรศการหมุนเวียนทางศิลปะในหลากหลายรูปแบบ ทั่วประเทศญี่ปุ่น เพื่อให้ผู้เข้าชมสามารถเพลิดเพลิน รับรู้ สัมผัสจับต้องเข้าถึงงานศิลปะ และสามารถจินตนาการถึงรูปทรงของวัตถุจัดแสดงได้ชัดเจนขึ้นด้วยมือของพวกเขา
 

งานนิทรรศการครบรอบ 50 ปีในครั้งนี้ของบริษัทฯ มีภาพคัดลอกชิ้นงานศิลปะจากหลากหลายศิลปินที่สร้างสรรค์ลงบนแผ่นเซรามิก ที่มีผิวสัมผัส ความหยาบ ความนูน หรือแม้แต่กระทั่งรูปทรงงาน 3 มิติ ที่เป็นประติมากรรมบนเซรามิก หลากหลายรูปแบบ ผู้เข้าชมสามารถจับต้องและสัมผัสงานเหล่านี้ได้ นับเป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่ให้สังคมได้รู้จักอีกมิติหนึ่งของการเข้าชมงานศิลปะ

IMG_6620.heic
IMG_6628.HEIC
IMG_6631.heic
IMG_7042-1JPG.JPG

Professor Kojiro Hirose กับกิจกรรมเวิร์คช็อปที่จัดขึ้นภายในงานนิทรรศการครบรอบ 50 ปี ของ Otsuka Ohmi Ceramics Co., Ltd. ที่ The Cultural Museum of Kyoto, Japan

IMG_6643.jpg
IMG_6629.heic
IMG_6615.jpg
IMG_6668.jpg

ภายในงานนิทรรศการ ผู้เข้าชมสามารถจับต้องงานศิลปะบนเซรามิก ที่มีรูปทรงหลากหลาย

bottom of page