top of page

Soft power is a big power ของจริง

ลวดลายจิตรกรรมฝาผนังในประเทศไทย นับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมทางศิลปะ ที่นับวันยิ่งจะเลือนราง จึงควรคัดลอกทำสำเนาในรูปแบบเหมือนจริงรวมไว้ในที่เดียวกัน ยิ่งในช่วงเวลาที่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน พร้อมผลักดันเรื่อง Soft power ให้เป็นการสร้างแต้มต่อให้กับแต่ละพื้นที่ที่มีแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียง การเล็งเห็นคุณค่าและการคัดเลือกภาพต้นแบบจิตรกรรมที่เสื่อมสลายตามกาลเวลา เพื่อนำมาเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ประชาชน สามารถดำเนินการได้ในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ เฉกเช่นพิพิธภัณฑ์ศิลปะ Otsuka Museum of Art ที่มีการจัดแสดงผลงานงานศิลปะระดับโลกด้วยการคัดลอกและจำลองงานขึ้นมาใหม่ให้อยู่บนแผ่นเซรามิก เพื่อให้ประชาชนได้เข้าชมผลงานที่สำคัญเหล่านี้ได้ในที่เดียว โดยไม่ต้องเดินทางไปชมตามสถานที่ต่าง ๆ 

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ทีมงานของบริษัท เซรามิกา อิมเมจ จำกัด ได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะ Otsuka Museum of Art ที่เมืองนารูโตะ (Naruto) จังหวัดโทกุชิมะ (Tokushima) ประเทศญี่ปุ่น พื้นที่จัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์มีขนาด 29,412 ตารางเมตร ซึ่งใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น โดยจัดแสดงผลงานมาสเตอร์พีซของศิลปินชื่อดังระดับโลกทางตะวันตก (Western Art) จำนวนพันกว่าชิ้น ทางพิพิธภัณฑ์ได้ซื้อลิขสิทธิ์ภาพสำคัญ ๆ จาก 190 พิพิธภัณฑ์ใน 26 ประเทศทั่วโลก เพื่อนำมาคัดลอกและจำลองลงบนแผ่นเซรามิกขนาดเท่างานจริง ผลงานภาพศิลปะเหล่านี้ถือเป็นฟันเฟืองที่สำคัญของมรดกทางวัฒนธรรม ทำให้เราได้ศึกษาเรียนรู้การถ่ายทอดเรื่องราวของยุคสมัยนั้น ๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นความเชื่อ การดำรงชีวิต ศิลปะลายเส้นที่วาด การได้รับอิทธิพลวัฒนธรรมจากหลากหลายประเทศ ซึ่งถือได้ว่าเป็นการสานต่อคุณค่าเหล่านี้ให้คงอยู่ต่อไปได้อีก


ผลงาน Replica บนเซรามิกมีข้อดีที่แตกต่างจากงานจริง ตรงที่สามารถที่จะจับต้อง สัมผัสได้ โดยไม่ต้องกังวลเรื่องความเสียหายที่จะเกิดกับตัวภาพ รวมถึงการใช้แสงในการจัดแสดง ไม่ทำให้ภาพมีสีซีดจาง การดูแลรักษาทำได้ง่าย โดยการทำความสะอาดด้วยกรรมวิธีเช็ดล้าง นอกเหนือจากนี้ ความแข็งแกร่งและความคงทนของเซรามิก ประกอบกับการติดตั้งด้วยเทคนิคพิเศษ สามารถเคลื่อนย้ายภาพไปติดตั้งหรือจัดแสดงในสถานที่ต่าง ๆได้เหล่านี้นับเป็นคุณสมบัติเด่นในการรองรับการคัดลอกผลงานเพื่อนำมาจัดแสดง


ดังนั้นหากประเทศไทยจะนำเทคนิคการคัดลอกภาพจิตรกรรมฝาผนังในพุทธสถานต่าง ๆ มาไว้ในแผ่นเซรามิกให้เสมือนจริง จึงนับเป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่ให้ประชาชน ด้วยการนำมรดกศิลป์ของไทยมาสร้างการเรียนรู้ สร้างความภาคภูมิ ซึ่งนับเป็นการสร้างชีพจรใหม่ให้แหล่งทุนซ่อนเร้นในพื้นที่ต่าง ๆ เกิดคุณค่ายั่งยืนในมิติที่น่าสนใจ

Screen Shot 2566-06-26 at 3.21.22 PM.png
IMG_0307.jpg
IMG_2746.jpg
IMG_2747.jpg

ภายในพิพิธภัณฑ์ Otsuka Museum Of Art มีทั้งหมด 5 ชั้น

Sistine Hall / Michelangelo 

Scrovegni Chapael / Giotto

St.Nicolas Orphanos 

IMG_2748.jpg

Villa dei Misteri / Pompeii, Italy

IMG_2744.JPG

หนึ่งในห้องจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์

IMG_3485.jpg

Seven Series of Sunflowers / Vincent Van Gogh

IMG_0351.jpg

La Belle Ferronniere / Leonardo da Vinci

IMG_0335.jpg
Screen Shot 2566-06-26 at 3.21.10 PM.png
IMG_0231.jpg

Girl with a Pearl Earring / Jan Vermeer

Café Terrace at Night / Vincent van Gogh

Scream / Edvard Munch

bottom of page