top of page

THE FINEST SPECIFICATION

  • สามารถคัดลอกรายละเอียด สภาพของจิตรกรรมฝาผนัง ทั้งสีสัน ขนาด และบรรยากาศได้เสมือนจริง

  • มีความแข็งแกร่งทนทาน และทนต่อการขูดขีด

  • มีความคงทนต่อทุกอุณหภูมิ และทุกสภาพภูมิอากาศต่าง ๆ (แสงแดด ไอทะเล ฯลฯ)

  • ทนต่อความชื้นที่มาจากอาคารและฐานราก

  • ดูแลรักษาง่าย เพียงการใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดทำความสะอาด

Screen Shot 2563-05-18 at 3.36.10 PM.png

OUR PROJECTS

Over thousands of years, the ceramic-making technology has been developed and improved far beyond our imagination.
And that is one of many reason why ceramic is still around and never been replaced, unlike other technologies.

ผลิตภัณฑ์ที่ทางบริษัทฯ ผลิต และจำหน่ายสามารถแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มตามลักษณะการใช้งานดังนี้

CERAMIC PORTRAIT

CERAMIC ART

PROJECTS
bottom of page