โครงการจัดทำป้ายบรรยายแผนผังเฉพาะจุดพร้อมข้อความอักษรเบรลล์ เพื่อผู้พิการทางสายตา วัดราชโอรสารามวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

September 4, 2017

 บริษัท เซรามิกา อิมเมจ จำกัด ดำเนินการจัดทำป้ายบรรยายแผนผังเฉพาะจุดพร้อมข้อความอักษรเบรลล์ จำนวน 4 ป้าย ภายในบริเวณวัดราชโอรสารามวรวิหาร กรุงเทพมหานคร  เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับความสำคัญของวัด แผนผังของวัดและเป็นสื่อการเรียนรู้สำหรับบุคคลทั่วไปและผู้พิการทางสายตา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Please reload

Latest Post:

April 24, 2018

Please reload

Ceramica Image Co., Ltd.

3656/41 Green Tower, 14th Floor, Rama IV Road, Khlong Tan, Khlong Toei, Bangkok. 10110

Tel: +66 (0) 2240 2432 
Fax: +66 (0) 2240 3539
info@ceramicaimage.com

  • Facebook - Grey Circle

Copyright 2009 Ceramic Image Co., Ltd. All rights reserved.