งานจัดทำป้ายข้อมูลแหล่งโบราณสถาน 3 จังหวัด

March 10, 2015

กรมศิลปากร โดยสำนักศิลปากรที่ 10 จ.ร้อยเอ็ด มอบหมายให้ บริษัท เซรามิกา อิมเมจ จำกัด ดำเนินการจัดทำป้ายข้อมูลแหล่งโบราณสถาน  3  จังหวัด  คือ  จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม จำนวน 10 แห่ง (รวมทั้งหมด 10 ป้าย) รูปแบบป้ายทั้งหมดมีข้อมูลตัวอักษร ประกอบภาพกราฟิกลายเส้นของอาคารโบราณสถาน เพื่อเป็นการสื่อสารข้อมูลให้ผู้เข้าชมเกิดความเข้าใจอย่างชัดเจน ผลงานป้ายทั้งหมดได้มีการส่งมอบให้กับทางกรมศิลปากร เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2555

 

 

 

Please reload

Latest Post:

April 24, 2018

Please reload

Ceramica Image Co., Ltd.

3656/41 Green Tower, 14th Floor, Rama IV Road, Khlong Tan, Khlong Toei, Bangkok. 10110

Tel: +66 (0) 2240 2432 
Fax: +66 (0) 2240 3539
info@ceramicaimage.com

  • Facebook - Grey Circle

Copyright 2009 Ceramic Image Co., Ltd. All rights reserved.