สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงโปรดนิทรรศการพิเศษ เนื่องในวันอนุรัก

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงโปรดนิทรรศการพิเศษ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

การเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนี้ ได้ทรงทอดพระเนตรการบูรณะพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ซึ่งทางบริษัท เซรามิกา อิมเมจ จำกัด ได้ดำเนินการจัดทำการจิตรกรรมฝาผนัง ลงบนแผ่นเซรามิกภาพมงคลวิวาหะของพระเจ้า สุทโธทนะกับพระนางสิริมหามายา ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์นำมาตั้งแสดงภายในงาน เพื่อให้เห็นคุณประโยชน์ของ การจำลองจิตรกรรมฝาผนัง ลงบนแผ่นเซรามิกที่ทั่วโลกให้การยอมรับ และได้จำลองผลงานชิ้นเอกของโลกมา หลายชิ้นงานแล้วงในงาน ภาพ: นายจักรวาล บรรดาปราณีต กรรมผู้จัดการ บริษัท เซรามิกา อิมเมจ จำกัดได้มอบของที่ระลึกให้แก่สมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขณะที่มาเยี่ยมชมภาพจำลองบนแผ่นเซรามิกที่จัดแสดงในงาน

Latest Post:

Ceramica Image Co., Ltd.

3656/41 Green Tower, 14th Floor, Rama IV Road,

Khlong Tan, Khlong Toei, Bangkok. 10110 (Thailand)

Tel: +66 (0) 2240 2432 
Fax: +66 (0) 2240 3539
info@ceramicaimage.com

Untitled-3-01.png

Copyright 2009 Ceramic Image Co., Ltd. All rights reserved.